עינה את נפשו

תרגומים

עינה את נפשו

se morfondre, se mortifier