עינה את הדין

תרגומים

עינה את הדין

retarder le cours de la justice