עימם את הרעש

תרגומים

עימם את הרעש

étouffer le bruit, assourdir un bruit