עימם את הרעש

תרגומים

עימם את הרעש

assourdir un bruit, étouffer le bruit