עיין מחדש

תרגומים

עיין מחדש

reconsidérer, réexaminer