עיוות את הדין

תרגומים

עיוות את הדין

fausser la justice, violer le droit