עיווה את פניו

תרגומים

עיווה את פניו

faire la gueule, faire la moue/une grimace