עיבד עורות

תרגומים

עיבד עורות

tanner des peaux/le cuir