עיבד מחדש

תרגומים

עיבד מחדש

remodeler, retravailler