עיבד מחדש

תרגומים

עיבד מחדש

retravailler, remodeler