עזב אותו לנפשו

תרגומים

עזב אותו לנפשו

abandonner, laisser seul