עורר רחמים

תרגומים

עורר רחמים

inspirer la pitié