עורפי

תרגומים

עורפי

(ʔoʁˈpi)
adjective
feminine עָרְפִּית (ʔoʁˈpit) , plural masculine עָרְפִּיִּים (ʔoʁpiˈjim) , plural feminine עָרְפִּיּוֹת (ʔoʁpiˈjot)
1. קדמי דירה עורפית
2. military חזית חיילים בשירות עורפי