עורבא פרח

תרגומים

עורבא פרח

foutaise, absurdité, non-sens