עורבא פרח

תרגומים

עורבא פרח

absurdité, foutaise, non-sens