עומד למשפט

תרגומים

עומד למשפט

en instance de jugement