עומד ללכת

תרגומים

עומד ללכת

sur le point de partir