עובר ושב

תרגומים

עובר ושב

badeau, compte-courant, passant