עובר ושב

תרגומים

עובר ושב

badeau, passant, compte-courant