עובדה היא ש-

תרגומים

עובדה היא ש-

le fait est que