עד ועד בכלל

תרגומים

עד ועד בכלל

jusques et y compris