עבר פלילי עשיר

תרגומים

עבר פלילי עשיר

casier judiciaire lourdement chargé