עבר להילוך נמוך

תרגומים

עבר להילוך נמוך

rétrograder