עבר את פיו

תרגומים

עבר את פיו

désobéir, transgresser