עבר את הגבול

תרגומים

עבר את הגבול

dépasser les bornes