עבד עליו בעניים

תרגומים

עבד עליו בעניים

tromper, gruger