עבד עליו בעניים

תרגומים

עבד עליו בעניים

gruger, tromper