עבד את האלוהים

תרגומים

עבד את האלוהים

servir Dieu