עבד את האדמה

תרגומים

עבד את האדמה

travailler la terre, cultiver la terre