עבד אלילים

תרגומים

עבד אלילים

adorer des idoles