סר מן הדרך

תרגומים

סר מן הדרך

s'écarter du chemin