סר אל משמעותו של-

תרגומים

סר אל משמעותו של-

se soumettre à l'autorité de-