ספונג'ה

תרגומים

ספונג'ה

(ˈsponʤa)
noun feminine
plural סְפּוֹנְגּ'וֹת (ˈsponʤot)