סעד את ליבו

תרגומים

סעד את ליבו

se restaurer, se nourrir