סעד את ליבו

תרגומים

סעד את ליבו

se nourrir, se restaurer