סמך ידיו על-

חיפושים הקשורים ל סמך ידיו על-: איפכא מסתברא, פור
תרגומים

סמך ידיו על-

agréer, approuver