סמוך על שולחנו של-

תרגומים

סמוך על שולחנו של-

à la charge de, vivre aux frais de