סמג"ד

תרגומים

סמג"ד

(samˈgad)
initials
military