סלל לעצמו דרך

תרגומים

סלל לעצמו דרך

se frayer un chemin