סירב להזמנה

תרגומים

סירב להזמנה

décliner une invitation