סימא את עיניו

תרגומים

סימא את עיניו

jeter de la poudre aux yeux