סיגל לעצמו הרגלים

תרגומים

סיגל לעצמו הרגלים

prendre des habitudes