סטה מעיקרון

תרגומים

סטה מעיקרון

déroger à un principe