סחרור

תרגומים

סחרור

(sixˈʁuʁ)
noun masculine
plural סִחְרוּרִים (sixʁuˈʁim)
1. משאבת סחרור לז'קוזי
2. medicine תחושת סחרור במקומות גבוהים
3.
4. figurative סחרור במשק בעקבות העלאת המחירים