סחט הבטחה

תרגומים

סחט הבטחה

extorquer une promesse