סחור סחור

תרגומים

סחור סחור

détour, circonvolution, faux-fuyant