סור מדרכי!

תרגומים

סור מדרכי!

ôte-toi de mon chemin!