סולו

תרגומים

סולו

(ˈsolo)
adverb
שר סולו עובד סולו