סולא בפז

תרגומים

סולא בפז

valoir son pesant d'or