סוגריים

תרגומים

סוגריים

(sogˈʁajim)
noun masculine dual
grammar סוגריים מרובעים [ ]
סוגר2