סגר מעגל חשמלי

תרגומים

סגר מעגל חשמלי

fermer un circuit