סגר את הברז

תרגומים

סגר את הברז

couper les vivres