סבל חרפת רעב

תרגומים

סבל חרפת רעב

souffrir la faim