סביב

תרגומים

סביב

(saˈviv)
adverb
כוכבי-הלכת נעים סביב השמש.