סבב אותו בכחש

תרגומים

סבב אותו בכחש

duper, gruger, tromper