סבב אותו בכחש

תרגומים

סבב אותו בכחש

duper, tromper, gruger