נתן תוקף רשמי

תרגומים

נתן תוקף רשמי

officialiser, ratifier, valider